Nghệ thuật in ấn thiết kế – Biểu trưng và nhãn hiệu

  • Danh mục: Tin tức

Nhãn hiệu – biểu trưng là loại hình nghệ thuật đồ họa quan trọng, đã trở thành bộ môn thiết kế đồ họa ứng dụng được giảng dạy trong các trường mỹ thuật và in ấn thiết kế quốc tế hiện nay. Nó đã trở thành công cụ và phương tiện tuyên truyền đặc biệt…

Xem tiếp

Log in

IN HƯƠNG ANH TƯ VẤN:

094 352 2323

Facebook in ấn, Blog in ấn, Site Google, Wordpress